MENU

Polityka prywatności

Firma CNH Industrial bardzo poważnie traktuje prywatność Użytkowników witryny oraz bezpieczeństwo ich informacji osobistych. Niniejsze oświadczenie służy przedstawieniu zasad dotyczących gromadzenia i przekazywania informacji na potrzeby witryny: steyr-traktoren.com.
 
Adres IP służy do identyfikowania Użytkownika i jego koszyka zakupowego oraz do gromadzenia ogólnych danych demograficznych. Za pomocą plików tekstowych typu small text dostarczamy treści odpowiadające zainteresowaniom Użytkownika oraz zapisujemy jego hasło, aby nie było konieczne wprowadzanie go przy każdym logowaniu w witrynie. Każdy taki plik jest szyfrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 
W formularzu rejestracji w witrynie należy podać dane kontaktowe użytkownika takie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Z danych kontaktowych naszych klientów korzystamy w celu przesłania im materiałów promocyjnych niektórych naszych partnerów. Dane te służą również do kontaktowania się z Użytkownikami w razie potrzeby. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości pocztowych; zobacz część dotyczącą wyboru/rezygnacji poniżej.
 
Firma CNH Industrial nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i za treść innych witryn, do których mogą Państwo uzyskać dostęp poprzez witrynę: www.steyr-traktoren.com.
 
W witrynie dostępny jest formularz zamówienia dla klientów poszukujących informacji, produktów oraz usług.  Za jego sprawą gromadzone są informacje kontaktowe osób odwiedzających witrynę, takie jak adresy e-mailowe. Informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia są wykorzystywane do do przesyłania zamówień, informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych niektórych naszych partnerów. Dane te służą również do kontaktowania się w razie potrzeby z Użytkownikami. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pocztowych; zobacz część dotyczącą wyboru/rezygnacji poniżej.
 
W ankietach on-line odwiedzający witrynę są proszeni o podanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mailowy. Dane te służą do kontaktowania się w razie potrzeby z Użytkownikami. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pocztowych; patrz część dotycząca wyboru/rezygnacji poniżej. W witrynie przeprowadzane są konkursy, a ich uczestnicy są proszeni o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres e-mailowy. Dane te służą do kontaktowania się w razie potrzeby z Użytkownikami. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pocztowych; zobacz część dotyczącą wyboru/rezygnacji poniżej.
 
Fora publiczne
Niniejsza witryna może tworzyć pokoje rozmów, fora, tablice ogłoszeń lub grupy dyskusyjne dostępne dla swoich Użytkowników. Należy pamiętać, że wszelkie dane ujawnione w tych miejscach stają się publiczne i należy zachować ostrożność decydując się na opublikowanie informacji osobistych.
 
Bezpieczeństwo
Niniejsza witryna stosuje zabezpieczenia, które chronią przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem i przypadkową zmianą informacji przez użytkownika.
 
Wytyczne dotyczące dzieci
Z wybranych odpowiedzi wynika, iż witryna spełnia wytyczne programu TRUSTe dotyczące dzieci.
 
W witrynie NIE są gromadzone dane kontaktowe w trybie online bez uprzedniej zgody lub zawiadomienia rodziców, co obejmuje możliwość zapobieżenia przez rodzica wykorzystaniu informacji i uczestniczenia dziecka w danej czynności. Bez uprzedniej zgody rodzica informacje w trybie online będą wykorzystywane tylko do udzielania bezpośredniej odpowiedzi na zapytania dziecka i nie będą wykorzystywane do innych celów.
 
W witrynie NIE są gromadzone dane kontaktowe umożliwiające identyfikacje dziecka w trybie offline bez uprzedniej zgody rodzica.
 
Bez uprzedniej zgody rodzica NIE są przekazywane stronom trzecim żadne informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 
Witryna NIE umożliwia publicznego umieszczania lub rozpowszechniania informacji pozwalających na identyfikację dziecka bez uprzedniej zgody rodzica.
 
W witrynie NIE są stosowane zachęty w postaci gier specjalnych czy nagród lub też inne działania prowadzące do ujawnienia informacji w szerszym zakresie niż dane niezbędne do uczestnictwa w danej czynności.
 
Wybór/rezygnacja
W momencie podawania informacji o osobie odwiedzającej witrynę, Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów. Opcja wyboru/rezygnacji obejmuje możliwość usunięcia informacji o użytkowniku z naszej bazy danych, jeśli nie chce on w przyszłości otrzymywać wiadomości lub korzystać z naszej usługi.
Wiadomość elektroniczną można wysłać na adres: maxservice.polska@cnhind.com
 
Poprawki/aktualizacja
Użytkownicy naszej witryny mają możliwość zmiany lub modyfikacji informacji podanych wcześniej.
 
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych, obowiązujących zasad lub transakcji w witrynie, prosimy o kontakt pod następującym adresem:
 
Ta witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnianym przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika. Informacje na temat użytkowania witryny przez Użytkownika zawarte w pliku cookie (w tym adres IP użytkownika) zostaną przesłane do firmy Google i będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu użytkowania witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów aktywności Użytkowników w obrębie witryny na potrzeby operatorów tej witryny, a także do świadczenia innych usług związanych z aktywnością Użytkowników w witrynie. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, gdy wymagane jest to przez prawo, bądź gdy podmioty trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć adresów IP Użytkowników witryny z innymi danymi zbieranymi przez Google. Użytkownicy witryny mogą zablokować wykorzystanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w ich przeglądarce, jednak należy wówczas mieć na uwadze, że takie ustawienie uniemożliwia wykorzystanie pełnej funkcjonalności witryny. Korzystając z tej witryny, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Google w sposób i w celach opisanych wyżej.

Zlokalizuj dealera