MENU
St. Valentin · 23 listopada 2018

CZUJNIK GLEBY STEYR SOILXPLORER: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE POGŁĘBIAJĄCE WIEDZĘ ROLNIKÓW NA TEMAT GLEBY NA ICH POLACH I ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ORKI

Analiza struktury gleby w czasie rzeczywistym pod kątem indywidualizacji prowadzenia prac rolnych na polach. Samoczynne tworzenie map uwzględniających szereg parametrów gleby. Możliwość dostosowania głębokości orki dzięki stosowaniu funkcji DepthXcontrol. Mniejsze zużycie paliwa i maszyn oraz zmniejszenie kosztów konserwacji na hektar. Stała poprawa struktury gleby.

​Innowacyjny czujnik gleby SoilXplorer marki STEYR umożliwia rolnikom w efektywny sposób pogłębienie ich wiedzy na temat gleby na własnych polach, a tym samym efektywniejsze prowadzenie orki. Obszerne badania polowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że zmniejszenie głębokości orki z 18 do 10 cm pozwoli ograniczyć zużycie energii o 45%. Jednocześnie umożliwia to zmniejszenie poślizgu o nawet 53% i zwiększenie wydajności do 20%. Ponieważ pola często różnią się rodzajem gleby, a różnice widoczne są w obrębie nawet jednego pola, to stosowanie standardowej głębokości orki oznacza, iż jest ona za płytka albo za głęboka. W jednym przypadku nie będzie ona skuteczna w miejscach, w których gleba jest zagęszczona, a w drugim będzie skutkowała ograniczeniem efektywności i wzrostem zużycia energii, zużycia maszyn i kosztów. 

Sięgając wzrokiem głębiej
Czujnik SoilXplorer marki STEYR jest bezdotykowym urządzeniem pozwalającym tworzyć mapy i modyfikować głębokość orki. Wykorzystuje ona sygnały elektromagnetyczne do pomiaru przewodności gleby. Na tej podstawie określane są strefy o różnym typie gleby i stopniu zagęszczenia oraz względna zawartość wody. Użycie czterech cewek odbiorczych pozwala przebadać za jednym przejazdem cztery warstwy gleby o głębokości w następujących zakresach: 0 - 25 cm, 15 - 60 cm, 55 - 95 cm i 85 - 115 cm. Czujnik SoilXplorer jako jedyny w branży pracuje na czterech różnych głębokościach i bez penetracji gleby, dostarczając na bieżąco dane do pracy. Z łatwością można go zintegrować do procesów roboczych.

Zamontowanie czujnika SoilXplorer na przednim hydraulicznym zaczepie umożliwia jednoczesne zamontowanie narzędzi do orki na tylnym zaczepie. Ponieważ wszystkie pomiary odbywają w czasie rzeczywistym, a dane są na bieżąco przetwarzane za pomocą oprogramowania, można efektywnie sterować narzędziami do orki w zależności od warunków glebowych za pośrednictwem magistrali ISOBUS w każdych warunkach pogodowych i przy każdej uprawie roślinnej. 

Przewodność elektryczna zależy w dużym stopniu od wielkości cząstek i struktury gleby. Na przykład gleby piaszczyste cechują większe cząstki gleby i niski poziom retencji wody, a zatem mają niższą przewodność elektryczną; natomiast w przypadku gleb gliniastych i pochodzenia organicznego przewodność jest wyższa. Czujnik gleby wykrywa strefy zagęszczenia i odpowiednio dopasowuje głębokość orki. Rozróżniamy trzy strategie kultywacji gleby: płytka, głęboka orka oraz spulchnianie gleby. 

Korzyści klienta ponad powierzchnią gleby
Używanie opracowanego przez austriacką firmę technologiczną Geoprospectors GmbH czujnika gleby SoilXplorer daje klientowi wymierne korzyści. System jest prosty w montażu - wystarczy go tylko podłączyć i można już używać. Zgromadzone dane pomiarowe są zapisywane w umieszczonym w kabinie tablecie pracującym na systemie operacyjnym Windows 10. Operator musi tylko zaimportować uzyskane podczas skanowania dane do oprogramowania SoilXtend i może mieć podgląd na mapy z wynikami, które z kolei może wyeksportować jako dane ESRI w formatach * .shp, * .shx, * .dbf i * .qpj, które są kompatybilne z popularnym oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. 

Sygnał GPS umożliwia precyzyjne określenie pozycji na polu i stworzenie indywidualnych receptur dozowania przy np. siewie o zmiennej gęstości, zmodyfikowanym pod kątem danej strefy na polu nawożeniu lub stosowaniu środków ochrony roślin. Dodatkową korzyścią stosowania czujnika SoilXplorer marki STEYR jest odciążenie operatora podczas długich dni roboczych. - Jesteśmy przekonani, ze unikatowe cechy i właściwości naszego czujnika SoilXplorer i funkcji DepthXcontrol pozwolą zwiększyć dobrze znaną klientom i cenioną przez nich efektywność maszyn marki STEYR - stwierdza Maxime Rocaboy, który odpowiada za produkty S-TECH marki STEYR.

Czujnik SoilXplorer pozwala penetrować glebę na głębokości do 1,15 m, jego częstotliwość próbkowania wynosi 5Hz, a pionowa rozdzielczość 5cm. Zalecana wysokość umiejscowienia nad glebą wynosi 30 cm, a maksymalna - 40 cm. Dzięki wysokości 550 mm, szerokości 1 740 mm, głębokości 620 mm i masie 32 kg podłączenie i odłączenie czujnika STEYR SoilXplorer jest bardzo proste.

Informacje dla wydawców

Od ponad 70 lat STEYR reprezentuje szczytową austriacką jakość, specjalizując się w produkcji ciągników o najwyższych standardach jakości, niezrównanym komforcie oraz bardzo wysokiej wartości odsprzedaży. Gama modeli STEYR nigdy nie przestaje zadziwiać swoimi innowacjami technologicznymi oraz rozwiązaniami skierowanymi na klienta. Zapewnia to optymalny poziom wydajności produkcyjnej oraz oszczędności w sektorze rolniczym, prac leśnych czy komunalnych. Sieć dealerów STEYR oferuje idealnie dopasowane lokalne wsparcie dla swoich klientów.

STEYR jest marką CNH Industrial N.V., wiodącym globalnym producentem dóbr inwestycyjnych notowanym na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: CNHI) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com.
Zlokalizuj dealera